Menu

OAT Hasselt (in Tilburg)

Sectie H kadastraal nummer 363

Gegevens uit de OAT van 1832:

Sectie:

H (Hasselt in Tilburg)

Plaatselijke benaming:

Den IJskelder

Kadastraal nummer:

363

Eigenaar:

Martinus Jan Smulders

Beroep:

Landbouwer

Woonplaats:

Hasselt

Soort van eigendom:

Huis en Werf

Grootte:

0 B 1 R 70 E

Uit OAT:

OAT Hasselt.

Van dezelfde eigenaar:

Haansche Hoeven:

F59, F302, F856.

Hasselt:

H245, H279, H347, H351, H355, H356, H357, H358, H359, H360, H362, H363, H364, H385, H407, H462, H665, H677, H717, H719, H720, H721, H722, H729, H741, H742, H743, H763, H809.

Overige gegevens:

Detailkaart uit 1832:

Hasseltschestraat.

Opmerking:

Hasselt 505 (oude huisnummering)

Geschiedenis perceel:

Van

Tot

Eigenaar

Opmerking

?

16-1-1543

Adriaen Gherit Jan Meeus

Opm.

16-1-1543

24-1-1562

Jan Adriaen Gherit Jan Meeus

Op 16 januari 1543 doet Adriaen Gherit Jan Meeus weduwnaar van Adriaena Adriaen Bruenincx (Brievincx) afstand van o.a. deze stede. In een erfdeling wordt dit deel (halve schuur) overgedragen aan zoon Jan. Zie, R-1543-14-7934-36r.

8-2-1543

24-1-1562

Gherit Adriaen Gherit Jan Meeus de oude

Op 8 februari 1543 verkoopt Jan Adriaen Gherit Jan Meeus dit deel van de stede (halve schuur) aan Gherit Adriaen Gherit Jan Meeus de oude zijn broer. De Oude stede is dan weer compleet en in handen van Gherit de oude. Zie, R-1543-14-7934-46v.

24-1-1562

2-3-1563

Willem en Adriaen de jonge Gherit Meeussoon

Op 24 januari 1562 doet Heijlwich Jan Willem Borchmans weduwe van Gerijt Adriaen Meeus afstand van o.a. de Oude Stede. In een erfdeling krijgen Willem en Adriaen de jonge, dit deel van de stede toebedeeld. Zie, R-1562-14-7952-49v.

2-3-1563

17-2-1622

Adriaen Gherit Adriaen Meeussoon de oude

Op 2 maart 1563 verkopen Willem en Adriaen de jonge Gherit Meeussoon dit deel van de Oude Stede aan Adriaen Gherit Adriaen Meeussoon de oude, hun broer. De Oude stede is dan weer compleet en in handen van Adriaen de oude. Zie, R-1563-14-7953-79r.

17-2-1622

28-6-1641

Peeter, Willem en Sebastiaen

Op 17 februari 1622 wordt er erfdeling gemaakt van de erfgoederen van Adriaen Gherit Meeussoon en Maria Jan Janssoon de Veth. Dit deel (schuur, schop en schaapskooi) hof wordt toebedeeld aan Peeter, Willem en Sebastiaen. Zie, R-1622-14-7996-146v.

2-9-1623

?

Peter en Willem Jan Peter Goijaerts

Op 2 september 1623 wordt er erfdeling gemaakt van de erfgoederen van Jan Peeter Goijaert en Anna Adriaen Gerit Meeus Adriaenssoon. Dit huis wordt toebedeeld aan Peter en Willem Jan Peter Goijaerts. Zie akte R-1623-14-7996-228.

?

26-2-1676

Willem Jan Peter Goijarts

Op 10 juli 1641 wordt er een akkoord gesloten waar uit blijkt dat Peter Jan Willem Goijaerts overleden is. Zie akte R-1641-14-8003-157r.

26-2-1676

28-8-1704

Adriaen Willem Jan Peeters

Op 26 februari 1676 wordt er erfdeling gemaakt van de erfgoederen van Willem Jan Peeters ende Barbara Jan Adriaen Willems. Dit huis en hof wordt toebedeeld aan Adriaen Willem Jan Peeters. Zie, R-1676-14-8019-116r.

28-8-1704

5-2-1729

Adriaen Adriaen de Roij

Op 28 augustus 1704 wordt er erfdeling gemaakt van de erfgoederen van Adriaen Willems de Roij en Maria Goijaert Jan Heerden. Dit huis wordt toebedeeld aan Adriaen Adriaen de Roij. Zie akte R-1704-14-8079-83r.

5-2-1729

Voor 1761

Jan Adriaen de Roij

Op 5 februari 1729 verkoopt Adriaen Adriaen de Roij dit huis en enkele percelen land aan zijn oudste zoon Jan waarbij Adriaen en zijn vrouw het recht op inwoning behouden. Zie akte R-1729-14-8190-150.

10-3-1758

8-8-1761

Willemijn Jan de Roij

Op 10 maart 1758 schenkt Jan Adriaen de Roij dit huis en enkele percelen land aan zijn dochter Willemijn Jan de Rooij. Zie akte R-1758-14-8107-124v.

8-8-1761

3-10-1791

Jan Willem Vugts

Op 8 augustus 1761 verkoopt Willemijn Jan de Rooij de helft van dit huis aan Jan Willem Vugts. Zie akte R-1761-14-8198-237r.

3-10-1791

18-10-1812

Jan Baptist Cornelis de Jong en Adriana Cornelis de Jong

Op 3 october 1791 verkopen de erfgenamen van Jan Willem Vugts dit halve huis aan aan Adriaan van Hest en Adriaan van Hest die het op dezelfde dag doorverkoopt aan Jan Baptist Cornelis de Jong en Adriana Cornelis de Jong. Zie, R-1791-14-8211-65v.

18-10-1812

24-10-1815

Adriana de Jong

Op 18 oktober 1812 overlijdt Jan Baptist kinderloos.

24-10-1815

?

Martinus Jan Smulders

Op 24 oktober 1815 verkopen de erven van Adriana de Jong dit huis aan Martinus Jan Smulders. Zie, R-1815-115-221-232.

?

1832

Martinus Jan Smulders

Uit OAT.

1866 oktober 11

?

Adriana, Anna Margaretha, Elisabeth en Martina van Riel.

Inv. nr. 427/161.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832