Menu

OAT Hasselt (in Tilburg)

Sectie H kadastraal nummer 356

Gegevens uit de OAT van 1832:

Sectie:

H (Hasselt in Tilburg)

Plaatselijke benaming:

De Korte Straatsche Akkers

Kadastraal nummer:

356

Eigenaar:

Martinus Jan Smulders

Beroep:

Landbouwer

Woonplaats:

Hasselt

Soort van eigendom:

Huis

Grootte:

0 B 2 R 56 E

Uit OAT:

OAT Hasselt.

Van dezelfde eigenaar:

Haansche Hoeven:

F59, F302, F856.

Hasselt:

H245, H279, H347, H351, H355, H356, H357, H358, H359, H360, H362, H363, H364, H385, H407, H462, H665, H677, H717, H719, H720, H721, H722, H729, H741, H742, H743, H763, H809.

Overige gegevens:

Detailkaart uit 1832:

Hasseltschestraat.

Opmerking:

Hasselt 512 (oude huisnummering).

Geschiedenis perceel:

Van

Tot

Eigenaar

Opmerking

?

16-1-1543

Adriaen Gherit Jan Meeus

Opm.

16-1-1543

24-1-1562

Gherit Adriaen Gherit Jan Meeus de oude

Op 16 januari 1543 doet Adriaen Gherit Jan Meeus weduwnaar van Adriaena Adriaen Bruenincx (Brievincx) afstand van o.a. deze stede. In een erfdeling wordt dit deel van de stede (huis, hof schaapskooi en de helft van de schuur) overgedragen aan zoon Gherit de oude. Zie, R-1543-14-7934-36r.

24-1-1562

2-3-1563

Adriaen, Lijsbeth, Gerijt de jonge Gherit Meeussoon

Op 24 januari 1562 doet Heijlwich Jan Willem Borchmans weduwe van Gerijt Adriaen Meeus afstand van o.a. de Oude Stede. In een erfdeling krijgen Adriaen de Oude, Jan Marten de Witte als man van Lijsbeth en Gerijt, broers en zwager, dit deel (huis, hof en schuur) toebedeeld. Zie, R-1562-14-7952-49v.

2-3-1563

17-2-1622

Adriaen Gherit Adriaen Meeussoon de oude

Op 2 maart 1563 verkopen Gerit zoon van Gerit Adriaen Meeus de oude en Jan Marten de Witte als man van Lijsbeth dit huis en hof aan Adriaen de oude zoon van Gherit Adriaen Meeussoon, hun broer en zwager. Zie, R-1563-14-7953-79r.

17-2-1622

28-6-1641

Aert Cornelis Meussoon

Op 17 februari 1622 wordt er erfdeling gemaakt van de erfgoederen van Adriaen Gherit Meeussoon en Maria Jan Janssoon de Veth. Dit huis en hof wordt toebedeeld aan Aert Cornelis Meussoon die gehuwd is met Jenneken Adriaen Gherit Meeussoon. Zie, R-1622-14-7996-146v.

28-6-1641

26-2-1676

Willem Jan Peter Goijarts

In 1641 overlijdt Jenneken Adriaen Gherit Meeussoon. Er wordt een akkoord opgesteld waarbij de door Aert Cornelis Meussoon de via zijn vrouw verkregen goederen, worden toegewezen aan Willem Jan Peter Goijarts. Zie, R-1641-14-8003-157r.

26-2-1676

?

Adriaen Joost Hoirevoirs

Op 26 februari 1676 wordt er erfdeling gemaakt van de erfgoederen van Willem Jan Peeters ende Barbara Jan Adriaen Willems. Dit huis en hof wordt toebedeeld aan Adriaen Joost Hoirevoirs die gehuwd is met Maeijken Willem Jan Peters. Zie, R-1676-14-8019-116r.

?

31-10-1689

Jan Adriaen Hoirevoorts

opm

31-10-1689

?

Peter Goijaert Heerden

Op 31 oktober 1689 wordt er erfdeling gemaakt van de erfgoederen van Jan Adriaen Hoirevoorts. Dit huis wordt toebedeeld aan Peter Goijaert Heerden. Zie, R-1689-14-8157-142r.

8-6-1709

Minstens tot 1719

Weduwe Peter Goijaert Heerdens

Op 8 juni 1709 overlijdt Peter Goijaert Heerdens.

Zeker vanaf 1737

6-11-1755

Cornelis Jan Beris

Cornelis Jan Beris man van Jenneken Peter Heerders (enigst kind van Peter Goijaert Heerdens getrouwd op 2 maart 1699).

6-11-1755

25-8-1777

Kinderen Cornelis Jan Beris

Op 6-11-1755 overlijdt Cornelis Jan Beris.

25-8-1777

17-1-1801

Jan Peter Cornelis Beris

Op 25 augustus 1777 wordt er een erfdeling gemaakt van de erfgoederen van Cornelis Beris en Johanna Peter Herders hun ouders en voorouders respective en nog in opzigte van Johannes en Adriaan zoone van Peter Beeris de twee laast genoemde comparanten de goederen haar aangekomen van wijlen haare moeder Maria Cornelis Oomen. Dit huis wordt toebedeeld aan Jan Peter Cornelis Beeris. Zie akte R-1777-14-8115-228r.

17-1-1801

?

Martinus Jan Smulders

Op 17 januari 1801 verkopen de erven van Jan Peter Beeris en Pitronella van der Meijs dit huis aan Martinus Jan Smulders. Zie, R-1801-14-8216-175v.

 

1832

Martinus Jan Smulders

Uit OAT.

1866 oktober 11

?

Adriana, Anna Margaretha, Elisabeth en Martina van Riel.

Inv. nr. 427/161.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832