Menu

OAT Hasselt (in Tilburg)

Sectie H kadastraal nummer 139

Gegevens uit de OAT van 1832:

Sectie:

H (Hasselt in Tilburg)

Plaatselijke benaming:

De Kraaivensche Akkers

Kadastraal nummer:

139

Eigenaar:

Nicolaas Jan de Kok

Beroep:

 

Woonplaats:

Hasselt

Soort van eigendom:

Huis

Grootte:

0 B 0 R 53 E

Uit OAT:

OAT Hasselt.

Foto:

Foto: Collectie Krelis Swaans.

Van dezelfde eigenaar:

Hasselt:

H139, H140, H141.

Overige gegevens:

Detailkaart uit 1832:

Langstraat.

Opmerking:

Hasselt 535 (oude huisnummering).

Geschiedenis perceel:

Van

Tot

Eigenaar

Opmerking

?

1612

Gerit Willemssoon Veramelvoirt

?

1612

?

Gerit Gerrit Willems Veramelvoort

In 1612 wordt er een erfdeling gemaakt tussen de kinderen van Gerit Willemssoon Veramelvoirt en Heijlwich Gerit Janssoon de Cock. Zie akte R-1612-14-7993-231r. Gerit krijgt het huis.

?

25-11-1694

Gerrit Willems Veramelvoort

Tot 25 november 1694 is dit perceel onderdeel van een huis met erve in het geheel ongeveer 6 lopensaten groot, dat op die datum bij erfdeling verdeeld werd.

25-11-1694

8-10-1706

Maria Gerrit Willems Veramelvoort

Op 8 mei 1694 sterft Maeijken Adriaen Jan van Beurden weduwe van Gerrit Willems Veramelvoort. Tot de bezittingen behoren twee huizen: een groot en een klein huis. Beide huizen bestaan uit twee woningen. Het grote huis met erve wordt in drie delen gedeeld. Twee delen met een woning en een deel zonder woning. Maria Gerrit Willems Veramelvoort krijgt een deel met een woning aan de straatkant toebedeeld. Zie de erfdeling van de erfgoederen van Gerrit Willems Veramelvoort en Maeijken Adriaen Jan van Beurden, d.d. 25 november 1694, R-1694-14-8072-90v.

8-10-1706

26-2-1735

Jan Adriaen de Cocq

Op 19 januari 1706 overlijdt Maria Gerrit Willems Veramelvoort. Het halve huis wordt toebedeeld aan Jan Adriaen de Cocq gehuwd met Geertruijd Gerrit Willems Veramelvoort, die al in het bezit is van de andere helft. Zie de erfdeling van de bezittingen van Maria Gerrit Willems Veramelvoort, d.d. 8-10-1706, R-1706-14-8079-122v.

26-2-1735

4-11-1743

Jan de Cocq

Geertruijd Gerrit Willems Veramelvoort de weduwe van Jan Adriaen de Cocq overlijdt op op 18 december 1732. Op 26 februari 1735 wordt er een erfdeling van de bezittingen. Zoon Jan de Cocq krijgt het huis toebedeeld. Zie akte R-1735-14-8095-364r.

4-11-1743

30-8-1752

Erfgenamen Jan de Cocq

Na het overlijden van Jan de Cocq hertrouwt zijn vrouw Berbel Wouter Bertens met Goijaart van Helvoort. Op 18 oktober 1743 wordt er een afdeling gemaakt. Zie akte R-1743-14-8098-243r.

30-8-1752

29-10-1763

Erfgenamen Jan de Cocq

Na het overlijden van Goyaert van Helvoirt wordt de afdeling op 30 augustus 1752 weer ongedaan gemaakt. Zie akte R-1752-14-8105-136r.

29-10-1763

4-5-1805

Jan Jan de Cocq

Op 29 october 1763 verkopen Geertruij en Piternel hun aandel in dit huis aan Jan Janse de Cocq (hun broer). Zie akte R-1763-14-8199-132r.

4-5-1805

?

Nicolaas Peter de Cocq

De kinderen van wijlen Johannis Johannis de Cocq, verkopen het huis aan Nicolaas Peter de Cocq. Zie akte R-1805-14-8219-94v.

?

1832

Nicolaas Jan de Kok

Uit OAT.

25-9-1856

?

Cornelis Johannes Janssens (en kinderen).

Cornelia de Kock laat bij het overlijden het huis na aan haar man en kinderen.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832