Menu

OAT Hasselt (in Tilburg)

Sectie H kadastraal nummer 790

Gegevens uit de OAT van 1832:

Sectie:

H (Hasselt in Tilburg)

Plaatselijke benaming:

De Hasseltsche Akkers

Kadastraal nummer:

790

Eigenaar:

Hendrik Jan Verbunt

Beroep:

Schoenmaker

Woonplaats:

Hasselt

Soort van eigendom:

Huis en Werf

Grootte:

0 B 2 R 4 E

Uit OAT:

OAT Hasselt.

Van dezelfde eigenaar:

Hasselt:

H789, H790.

Overige gegevens:

Detailkaart uit 1832:

Hasseltschestraat.

Opmerking:

Hasselt 543 (oude huisnummering).

Geschiedenis perceel:

Van

Tot

Eigenaar

Opmerking

?

5-11-1541

Peter Cornelis Zegers

?

5-11-1541

22-3-1593

Adriaen Peter Zegers

Op 5 november 1541 wordt er een erfdeling gemaakt van de erfgoederen van Peter Cornelis Zegers en Jenneken. Dit huis en hof wordt toebedeeld aan Adriaen Peter Cornelis Zegers. Zie akte R-1541-14-7933-19r.

22-3-1593

20-11-1593

Denijs Cornelis Paeter Wouter Vermae

Op 22 maart 1593 wordt er een erfdeling gemaakt van de erfgoederen van Adriaen Peter Zegers en Adriana Lambrecht Willem Roeloffs. Dit en hof huis wordt toebedeeld aan Denijs Cornelis Paeter Wouter Vermae. Zie akte R-1593-14-7984-17v.

20-11-1593

?

Gheridt Gheridt Adriaen Meeus Maeus

Op 20 november 1593 verkoopt Denijs Cornelis Paeter Wouter Vermae dit huis en hof aan Gheridt Gheridt Adriaen Meeus Maeus. Zie akte R-1593-14-7984-17v.

?

1632

Jan Gerit Gerit Meussoon

Opm.

1632

30-6-1668

Anthonis Cornelis Smolders

In 1632 verkoopt Jan Gerit Gerit Meussoon dit perceel als onderdeel van een groter stuk land (zonder huis) aan Anthonis Cornelis Jan Anthonis Jan Adriaen Smolders. Zie akte R-1632-14-8000-53r.

30-6-1668

25-5-1713

Gerrit Smulders

Op 30 juni 1668 wordt er een erfdeling gemaakt van de erfgoederen van Anthonis Cornelis Smolders en Vijverken Gerit Adriaen Willems. Dit huis en hof wordt toebedeeld aan Gerrit Smolders. Zie akte R-1668-14-8015-131v.

25-5-1713

17-5-1734

Anthonij Hendricx van Rijsbergen

Op 25 mei 1713 wordt er een erfdeling gemaakt van de erfgoederen van Gerrit Smulders en Anna Willem van Heijst. Dit huis en hof wordt toebedeeld aan Anthonij Hendricx van Rijsbergen die gehuwd is met Anthonet Gerrit Smulders. Zie akte R-1713-14-8084-4r.

17-5-1734

17-4-1743

Lourens en Peter Maes

 

Op 17 mei 1734 verkopen de erfgenamen van Anthonij Hendricx van Rijsbergen dit huis en hof aan Lourens en Peter Maes. Zie akte R-1734-14-8191-162.

17-4-1743

9-5-1759

Laurens Mattijs Maas

Op 17 april 1743 wordt er een erfdeling gemaakt van de erfgoederen van Mattijs Maas en Adriaantie Andries van Enschot (waarbij kennelijk ook dit huis in de erfdeling wordt betrokken). Dit huis en hof wordt toebedeeld aan Laurens Mattijs Maas. Zie akte R-1743-14-8098-194r.

9-5-1759

22-2-1762

Peter Mattijs Maas

Op 9 mei 1762 wordt er een erfdeling gemaakt van de erfgoederen van Laurens Mattijs Maas. Dit huis en hof wordt toebedeeld aan Peter Mattijs Maas. Zie akte R-1759-14-8107-199r.

22-2-1762

8-12-1798

Joseph Willem Cleijbergh

Op 22 februari 1762 verkoopt Peeter Mattijs Maas het huis en hof aan Joseph Willem Cleijbergh. Zie akte R-1762-14-8199-11r.

8-12-1798

6-4-1799

Cornelis Cleijberg

Op 8 december 1798 wordt er een erfdeling gemaakt van de erfgoederen van Josephus Clijberg en Adriana Maas. Dit huis en hof wordt toebedeeld aan Cornelis Clijberg. Zie akte R-1798-14-8127-114v.

6-4-1799

11-3-1818

Francis Jan de Haas

Op 6 april 1799 verkoopt Cornelis Clijberg dit huis en hof aan Francis Jan de Haas. Zie akte R-1799-14-8216-15v.

11-3-1818

?

Hendrik Jan Verbunt

Op 11 maart verkoopt Johanna Vermeer de weduwe van Francis de Haas dit huis en hof aan Hendrik Jan Verbunt. Zie akte R-1818-115-224-61.

?

1832

Hendrik Jan Verbunt

Uit OAT.

 

?

 

 Zoeken in website: De Hasselt voor 1832