Menu

OAT Hasselt (in Tilburg)

Sectie H kadastraal nummer 412

Gegevens uit de OAT van 1832:

Sectie:

H (Hasselt in Tilburg)

Plaatselijke benaming:

Den IJskelder

Kadastraal nummer:

412

Eigenaar:

Francis Geboers

Beroep:

Wever

Woonplaats:

Hasselt

Soort van eigendom:

Huis

Grootte:

0 B 0 R 64 E

Uit OAT:

OAT Hasselt.

Van dezelfde eigenaar:

Haansche Hoeven:

F825, F831.

Hasselt:

H409, H410, H411, H412.

Overige gegevens:

Detailkaart uit 1832:

Hasseltschestraat.

Opmerking:

Hasselt 477 (oude huisnummering).

Geschiedenis perceel:

Van

Tot

Eigenaar

Opmerking

?

22-1-1639

Gerit Anthonis Bartholomeus Verbunt

Opm.

22-1-1639

12-3-1648

Adriaen en Jan Gerit Verbunth de jonge

Op 22 januari 1639 wordt er een erfdeling gemaakt van de erfgoederen van Gerit Anthonis Bartholomeus Verbunt en Margriet Jan Stevens. Dit huis (het nieuwe huis) en hof wordt toebedeeld aan Adriaen en Jan Gerit Verbunth de jonge. Zie akte R-1639-14-8002-177v.

12-3-1648

16-12-1680

Jan Gerit Verbunth de jonge

Op 12 maart 1648 verkoopt Adriaen Gerit Verbunth zijn deel in dit huis en hof aan Gerit Verbunth de jonge (zijn broer). Zie akte R-1648-14-8006-158r.

16-12-1680

8-2-1725

Gerit Janssen Verbunth

Op 16 december 1680 wordt er een erfdeling gemaakt van de erfgoederen van Jan Gerit Verbunth de jonge en Cornelia Janssen van Buel. Het huis wordt geplitst. Het achterhuis, keuken en kelder worden toebedeeld aan Gerit Janssen Verbunth. Zie akte R-1680-14-8022-114.

16-12-1680

8-5-1704

Jan Lourijs van Doremael

Op 16 december 1680 wordt er een erfdeling gemaakt van de erfgoederen van Jan Gerit Verbunth de jonge en Cornelia Janssen van Buel. Een kamer wordt toebedeeld aan Jan Lourijs van Doremael. Zie akte R-1680-14-8022-114.

8-5-1704

9-10-1724

Adriaentie van Doremale

Op 8 mei 1704 overlijdt Jan Loureijs van Doremaal.
Zijn enigst kind Adriaentie van Doremale trouwt op 7 januari 1691 met Peter Hosemans.

9-10-1724

12-7-1738

Laurens Hosemans

Op 9 oktober 1724 wordt er een erfdeling gemaakt van de erfgoederen van Peter Hosemans en Adriaentie van Doremale. De kamer wordt toebedeeld aan Laurens Hosemans. Zie akte R-1724-14-8091-137v.

8-2-1725

?

Jan Gerit Verbunt en zijn kinderen

Op 8 februari 1725 wordt er een erfdeling gemaakt van de erfgoederen van Jan Peter Sijmons en Maria Verbunt. Het achterhuis, keuken en kelder worden toebedeeld aan de kinderen van Jan Gerit Janssen Verbunth en zijn drie kinderen. Zie akte R-1725-14-8091-147.

12-7-1738

12-6-1749

Adriaen Coolen

Op 12 juli 1738 wordt de kamer door Laureijs Peter Hosemans verkocht aan Adriaen Coolen. Zie akte R-1738-14-8192-2v.

12-6-1749

11-4-1777

Gerardus verbunt

Op 12 juni 1749 verkopen de erfgenamen van Adriaen Jan Coolen de kamer aan Gerardus verbunt. Zie akte R-1749-14-8194-207v.

11-4-1777

20-4-1796

Josephus Gerrardus Verbunt

Op 11 april 1777 wordt er een erfdeling gemaakt van de erfgoederen van Gerrardus Verbunt en Johanna Maria Verassen. Dit huis hof schop en akker wordt toebedeeld aan Josephus Gerrardus Verbunt. Zie akte R-1777-14-8115-198r.

20-4-1796

23-6-1804

Maria Anna Hendrik Geboers

Op 20 april 1796 verkoopt Josephus Verbunt dit huis en hof aan Maria Anna Hendrik Geboers. Zie akte R-1796-14-8214-46.

23-6-1804

20-2-1830

Erfgenamen Maria Anna Hendrik Geboers

Op 23 juni 1804 overlijdt Maria Anna Hendrik Geboers, ongehuwd en kinderloos. Zie RA Tilburg Doop-, trouw- en begraafboeken van Tilburg 1804-1810 pag. 8.

20-2-1830

?

Jan Laurens Janssens

Op 20 februari 1830 verkopen de erfgenamen Maria Anna Hendrik Geboers dit huis en hof aan Jan Laurens Janssens. Zie akte R-1830-115-235-17.

?

1832

Francis Geboers

Uit OAT.

 

?

 

 Zoeken in website: De Hasselt voor 1832