Menu

OAT Hasselt (in Tilburg)

Sectie H kadastraal nummer 375

Gegevens uit de OAT van 1832:

Sectie:

H (Hasselt in Tilburg)

Plaatselijke benaming:

Den IJskelder

Kadastraal nummer:

375

Eigenaar:

Hendrik Peter Jansen

Beroep:

Spinder

Woonplaats:

Hasselt

Soort van eigendom:

Huis en Erf

Grootte:

0 B 1 R 0 E

Uit OAT:

OAT Hasselt.

Van dezelfde eigenaar:

Hasselt:

H374, H375, H796.

Overige gegevens:

Detailkaart uit 1832:

Hasseltschestraat.

Opmerking:

Hasselt 500 (oude huisnummering).

Geschiedenis perceel:

Van

Tot

Eigenaar

Opmerking

?

12-6-1507

Jan Ghijben Peters

Opm.

12-6-1507

14-3-1545

Cornelis Henricks

Op 12 juni 1507 verkoopt Jan Ghijben Peters dit huis (incl. de Wouwerhof) aan Cornelis Henricks. Zie akte R-1507-14-7904-24r.
Cornelis Henrick Laureijs was getrouwd met Elisabeth Jan Jacob van Son.

14-3-1545

28-2-1556

Henrick Cornelis Henrick

Op 14 maart 1545 verkoopt Cornelis Henrick Laureijs dit huis en hof aan Henrick Cornelis Henrick, zijn zoon. Zie akte R-1545-14-7936-55r.

28-2-1556

8-2-1593

Peter en Cornelis Henrick Cornelis Henricx

Op 28 februari 1556 wordt er een erfdeling gemaakt van de erfgoederen van Henrick Cornelis Henricx en Cathelijn Denijs van Mierdt. Dit huis en hof wordt toebedeeld aan Peter en Cornelis Henrick Cornelis Henricx. Zie akte R-1556-847-260-16r.

8-2-1593

22-10-1609

Jan en Adriaen Peter Hendrick Cornelissoon

Op 8 februari 1593, na het overlijden van Paeter Henrick Cornelissoon en Lucia Jan Mudtsaerts verkoopt Cornelis Paeter Maessoon als man van Anna Paeter Henrick Cornelissoon zijn erfdeel aan Jan en Adriaen Paeter Hendrick Cornelissoons zijn zwagers. Zie akte R-1593-14-7984-4r.

22-10-1609

28-12-1644

Jan Peter Hendrick Cornelissoon

Op 22 oktober 1609 wordt er een erfdeling gemaakt van de erfgoederen van Adriaen Peter Hendrick Cornelissoons. Dit perceel wordt verkocht aan zijn broer Jan Peter Hendrick Cornelissoon. Zie akte R-1609-14-7992-336v.

28-12-1644

3-5-1687

Ghijsbert Janssen vande Loo

Op 28 december 1644 wordt er een erfdeling gemaakt van de erfgoederen van Jan Peter Hendricxss en Anneken Willem Borchmans. Dit perceel wordt in eerste instantie toebedeeld aan Ghijsbert Janssen vande Loo, Jan Jansse de Beer en de kinderen Cornelis Pauwels Mutsarts. Op dezelfde dag worden er verschillende herverdelingen gemaakt waarbij dit perceel uiteindelijk toekomt aan Ghijsbert Janssen vande Loo. Zie akten R-1644-14-8005-57v, R-1644-14-8005-59r, R-1644-14-8005-59v en, R-1644-14-8005-60r.

3-5-1687

12-6-1713

Digna Gijsbert Jans vander Loo

Op 23 mei 1687 wordt er een erfdeling gemaakt van de erfgoederen van Gijsbert Janss vande Loo en Anneke Jan Peters. Dit perceel wordt toebedeeld aan Digna Gijsbert Janssen vande Loo. Zie akte R-1687-14-8157-60v.

12-6-1713

2-4-1743

Gerit Joosten van Heijst

Op 12 juni 1713 koopt Gerit Joosten van Heijst de erfgenamen van Digna Gijsbert Jans vander Loo die gehuwd was met Cornelis Gerit Maes uit. Zie akte R-1713-14-8187-202r.

2-4-1743

13-9-1764

Adriaan Hendrik van Hest

Op 2 april 1743 overlijdt Gerard Joost van Hest in de Hasselt (jonge man, geen ouders). Op 11 mei 1742 heeft Geraert Joost van Hest zijn testament gemaakt waarbij hij al zijn goederen nalaat aan Adriaan Hendrick van Hest. Zie akte R-1742-115-75-254r.

13-9-1764

13-3-1790

Hendrick Adriaan van Hest

Op 13 september 1764 wordt er een erfdeling gemaakt van de erfgoederen van Maria Sijmon Broeders, weduwe wijlen Adriaan Hendrik van Hest. Hendrick (gehuwd met Jennemarie Hendrik van der Loo) krijgt deze woning toebedeeld. Zie akte R-1764-14-8109-128r.

13-3-1790

27-4-1805

Adriaan Hendrik van Hest

Op 13 maar 1790 wordt er een erfdeling gemaakt van de erfgoederen van Jenne Maria van de Loo, weduwe van Hendrik Adriaan van Hest. Adriaan Hendrik van Hest krijgt o.a. 1/3 van dit huis toebedeeld. Zie akte R-1790-14-8124-67.

27-4-1805

?

Hendrik Peter Janssen

Op 27 april 1805 verkoopt Adriaan van Hest dit deel van dit huis aan Hendrik Peter Jansen. Zie akte R-1805-14-8219-94.

?

1832

Hendrik Peter Janssen

Uit OAT.

12-12-1837

?

?

Op 12 december 1837 overlijdt Hendrikus Janssen, weduwnaar van Wilhelmina de Kok, in dit huis. Zie RA Tilburg Overlijdensregister 1837 akte no. 339.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832