Menu

OAT Hasselt (in Tilburg)

Sectie H kadastraal nummer 350

Gegevens uit de OAT van 1832:

Sectie:

H (Hasselt in Tilburg)

Plaatselijke benaming:

De Korte Straatsche Akkers

Kadastraal nummer:

350

Eigenaar:

Daniel H Swagemakers

Beroep:

 

Woonplaats:

 

Soort van eigendom:

Huis en Erf

Grootte:

0 B 3 R 40 E

Uit OAT:

OAT Hasselt.

Van dezelfde eigenaar:

Haansche Hoeven:

F698.

Reit:

G3, G20.

Hasselt:

H348, H349, H350, H408, H587, H588, H589, H590, H657, H658, H659, H660, H661, H662, H727, H728, H730, H744, H745, H746.

Goirke:

I508.

Overige gegevens:

Detailkaart uit 1832:

Hasseltschestraat, Hoevenschestraat.

Opmerking:

Hasselt 513 (oude huisnummering).

Geschiedenis perceel:

Van

Tot

Eigenaar

Opmerking

?

1-2-1556

Willem Jan Veramelvoirt

Opm.

1-2-1556

1-4-1594

Dionijs Henrick Wouter Goeens

Op 1 februari 1556 verkopen de erfgenamen van Willem Jan Veramelvoort dit perceel aan Dionijs Henrick Wouter Goeens hun zwager. Zie, R-1556-14-7946-49r.

1-4-1594

1599

Marten Jan Martens en Adriaen Jan Janssoon de Widt

Op 1 april 1594 wordt er een erfdeling gemaakt van de erfgoederen van Denijs Henrick Wouters en Adriana Willem Veramelvoort. Marten Jan Martens (gehuwd met Willemken Denijs Henrick Wouters) en Adriaen Jan Janssoon de Widt (gehuwd met Anna Denijs Henrick Wouters) krijgen samen dit (het nieuwe) huis met erve toebedeeld. Zie akte R-1594-14-7985-15r.

1599

12-12-1629

Marten Jan Martens Gheritssoon

Op x 1599 verkoopt Adriaen Jan Janssoon de Widt zijn deel aan Marten Jan Martens Gheritssoon zijn zwager. Zie akte R-1599-14-7990-4v.

12-12-1629

1-3-1633

Jan en Laureijs Marten Jan Martens sGenen

Op 12 december 1629 wordt er een erfdeling gemaakt van de erfgoederen van Marten Jan Marten sGenen en Willemken Denijs Hendrick Wouterssoon. Dit huis wordt toebedeeld aan Jan en Laureijs Marten Jan Martens sGenen. Zie akte R-1629-14-7998-260r.

1-3-1633

14-6-1687

Laureijs Marten Janssoon

Op 1 maart 1633 verkoopt Jan Marten Janssoon zijn deel aan zijn broer Laureijs Marten Janssoon. Zie akte R-1633-14-8000-71v.

14-6-1687

24-5-1709

Marten en Geertruijt Laureijs Marten

Op 14 juni 1687 wordt er een erfdeling gemaakt van de erfgoederen van Laureijs Martens en Elisabeth Jan Willems. Marten en Geertruijt Laureijs Martens krijgen dit huis toebedeeld. Zie akte R-1687-14-8157-69v.

24-5-1709

22-4-1740

Laureijs Adriaan Swagemaker

Op 24 mei 1709 wordt er een testament gemaakt waarbij neef Laureijs Swagemaeckers (zoon van Adriaen Goijaert Swagemakers en Jenneke Laureijs Martens) als universeel erfgenaam wordt aangewezen. Zie akte R-1709-14-8079-184v.

22-4-1740

10-5-1742

Cornelis Adriaen Swagemakers

Op 30 januari 1732 maken Laureijs Swagemakers en Maria Peter Mutsaerts (neef en nicht die samen in dit huis wonen) een testament waarbij alle goederen nagelaten worden aan de broer van Laureijs (Cornelis Adriaen Swagemakers). Zie akte R-1732-14-8095-113v.
Op 22 april 1740 overlijdt Laureijs als langstlevende.

10-5-1742

22-3-1788

Peter Goijaart Reijnen

Op 10 mei 1742 wordt er een erfdeling gemaakt van de erfgoederen van Cornelis Swagemakers en Cornelia Joost Heerdens henne ouders zaligers waren als meede van Laureijs Adriaan Swagemakers haren oom. Peter Goijaart Reijnen (die gehuwd is met Jennemaria Cornelis Swagemakers) krijgt dit huis toebedeeld. Zie akte R-1742-14-8098-139v.

22-3-1788

8-10-1791

Hendricus en Pitronella Peeter Reijnen

Op 22 maart 1788 wordt er een erfdeling gemaakt van de erfgoederen van Peeter Reijnen en Johanna Maria Swagemaakers. Hendricus en Pitronella krijgen ieder de helft van dit huis toebedeeld. Zie akte R-1788-14-8122-70v.

8-10-1791

4-2-1811

Martinus Hoeks

Op 8 oktober 1791 wordt er een erfdeling gemaakt van de erfgoederen van Hendricus Peter Reijnen. Martinus Hoeks uit naam van Pitronella Peter Reijnen (waar hij op 18-9-1791 mee is gehuwd) krijgt de andere helft van dit huis toebedeeld. Zie akte R-1791-14-8124-168v.

4-2-1811

26-7-1811

Jean Jean Coolen

Op 4 februari 1811 verkoopt Martin Hoeks dit huis en hof aan Jean Jean Coolen. Zie akte R-1811-14-467-53. Jean Jean Coolen is op 25 april 1774 gehuwd met Adriana Maria Cornelis Deckers, de weduwe van Hendrik Jan Swagemakers.

26-7-1811

13-11-1811

Kinderen Hendrik Jan Swagemakers

Na het overlijden van Adriana Maria Dekkers (op 22-5-1811) verkoopt Jan Jan Coolen op 26 juli 1811 zijn goederen aan zijn vier stiefkinderen. Zie akte R-1811-115-160-102.

13-11-1811

17-8-1821

Daniel en Johanna Hendrik Swagemakers

Na het overlijden van Jan Jan Coolen (op 19-8-1811) maken de kinderen van Hendrik Jan Swagemakers op 13 november 1811 een verdeling van hun aangekomen goederen. Dit huis en hof wordt toebedeeld aan Daniel en Johanna Swagemakers. Zie akte R-1811-930-16-30.

17-8-1821

?

Daniel Hendrik Swagemakers

Op 17 augustus 1821 overlijdt Johanna Hendrik Swagemakers. Op 13 september 1816 hadden Daniel en Johanna hun testament gemaakt waarbij zij elkaar hadden aangewezen als enige erfgenaam, zie akten R-1816-115-222-77 en R-1816-115-222-78. Waardoor Daniel eigenaar wordt van al haar goederen.

?

1832

Daniel H Swagemaker

Uit OAT.

 

?

 

 Zoeken in website: De Hasselt voor 1832