Menu

OAT Hasselt (in Tilburg)

Sectie H kadastraal nummer 215

Gegevens uit de OAT van 1832:

Sectie:

H (Hasselt in Tilburg)

Plaatselijke benaming:

De Korte Straatsche Akkers

Kadastraal nummer:

215

Eigenaar:

De kinderen Willem Josephus Kleijberg

Beroep:

 

Woonplaats:

Hasselt

Soort van eigendom:

Huis en Erf

Grootte:

0 B 1 R 97 E

Uit OAT:

OAT Hasselt.

Van dezelfde eigenaar:

Hasselt:

H214, H215, H216, H217.

Overige gegevens:

Detailkaart uit 1832:

Langstraat.

Opmerking:

Hasselt 525 (oude huisnummering).

Geschiedenis perceel:

Van

Tot

Eigenaar

Opmerking

?

?

?

In deze tijd is dit perceel onderdeel van een perceel dat 8 a 9 lopensaten groot is. Dit grote perceel omvat de percelen 207 t/m 217 en er staat maar een huis op (percelen 215, 216 en 217).

?

14-1-1621

Willem Adriaen Willem Goijartssoon

Willem Adriaen Willem Goijartssoon was gehuwd met Cornelia Peeter Laukens.

14-1-1621

 

Willem Adriaen Willem Goijartssoon en zijn zoon Jan

Op 14 januari 1621 verkopen Willem en Barbara Willem Adriaen Willem Goijartssoon hun erfdeel (van de helft) aan hun broer en zwager Jan. Zie akte R-1621-14-7996-5r.

2-11-1624

5-3-1654

Jan Willem Adriaens

Op 2 november 1624 verkopen Willem en Barbara Willem Adriaen Willem Goijartssoon hun erfdeel aan hun broer en zwager Jan. Zie akte R-1624-14-7996-312r.

5-3-1654

15-5-1665

Cornelis Jan Willem Adriaens

Op 5 maart 1654 koopt Cornelis Jan Willem Adriaens zijn broer Lenart uit nadat vader Jan Willem Adriaens afgezien heeft van de tocht. Zie akte R-1654-14-8009-37v.

5-3-1654

15-5-1665

Cornelis Jan Willem Adriaens

Op 5 maart 1654 koopt Cornelis Jan Willem Adriaens zijn broer Lenart uit nadat vader Jan Willem Adriaens afgezien heeft van de tocht. Zie akte R-1654-14-8009-37v.

15-5-1665

23-6-1665

Corstiaen Jan Jacobs

Op 15 mei 1665 wordt er een erfdeling gemaakt van de erfgoederen van Cornelis Jan Willems Adriaens en Heijltjen Jan Jacobs. Corstiaen Jan Jacobs krijgt dit huis met de zuijdelijk helft van de aanstede toebedeeld. Zie akte R-1665-14-8013-220v.

23-6-1665

22-9-1666

Adriaen Jan Goijaerts

Op 23 juni 1665 verkoopt Corstiaen Jan Jacobs dit huis aan Adriaen Jan Goijaerts. Zie akte R-1665-14-8013-236r.

22-9-1666

7-5-1719

Jan Goijaert Janssen

Op 22 september 1666 verkoopt Adriaen Jan Goijaerts dit huis aan Jan Goijaert Janssen. Zie akte R-1666-14-8014-71r.

7-5-1719

23-2-1723

Peter Jan Heerders

Op 7 mei 1719 wordt er een erfdeling gemaakt van de erfgoederen van Jan Goijaert Heerders en Maria Willems de Bont. Dit huis wordt toebedeeld aan Peter Jan Heerders. Zie akte R-1719-14-8085-183v.

23-2-1723

17-4-1743

Matthijs Maes

Op 23 februari 1723 doet Willem Jan Heerders afstand en verkopen zijn zonen Jan en Dionijs Willem Heerdens als testamentaire erfgenamen van wijlen Peter Jan Heerdens dit huis aan Matthijs Maes. Zie akte R-1723-14-8189-118r.

17-4-1743

15-12-1745

Peter Mattijs Maas

Op 17 april 1743 wordt er een erfdeling gemaakt van de erfgoederen van Mattijs Maas en Adriaantie Andries van Enschot. Dit halve huis wordt toebedeeld aan Peter Mattijs Maas. Zie akte R-1743-14-8098-194r.

15-12-1745

12-5-1772

Adriaan Mattijs Maas

Op 15 december 1745 verkoopt Peter Mattijs Maas dit halve huis aan zijn broer Adriaan Mattijs Maas. Zie akte R-1745-14-8193-206r.

12-5-1772

7-4-1802

Jan Adriaan Maas

Op 12 mei 1772 wordt er een erfdeling gemaakt van de erfgoederen van Adriaan Matthijs Maas en Geertruij Moerlands. Dit halve huis wordt toebedeeld aan Jan Adriaan Maas. Zie akte R-1772-14-8113-125v.

7-4-1802

26-4-1829

Wilhelmus Joseph Cleijberg

Op 7 april 1802 wordt er een erdeling gemaakt van de erfgoederen van Jan Adriaan Maas. Dit huis wordt toebedeeld aan Wilhelmus Joseph Cleijberg. Zie akte R-1802-115-151-18.

26-4-1829

?

De kinderen Willem Josephus Kleijberg

Op 26 april 1829 overlijdt Johanna Maria Moonen, de weduwe van Wilhelmus Klijberg, in dit huis.

?

1832

De kinderen Willem Josephus Kleijberg

Uit OAT.

 

?

 

 Zoeken in website: De Hasselt voor 1832