Menu

OAT Hasselt (in Tilburg)

Sectie H kadastraal nummer 186

Gegevens uit de OAT van 1832:

Sectie:

H (Hasselt in Tilburg)

Plaatselijke benaming:

De Korte Straatsche Akkers

Kadastraal nummer:

186

Eigenaar:

Peter Baaijens

Beroep:

 

Woonplaats:

Hasselt

Soort van eigendom:

Huis, Schuur en Werf

Grootte:

0 B 8 R 30 E

Uit OAT:

OAT Hasselt.

Van dezelfde eigenaar:

Korvel:

D210, D211.

Haansche Hoeven:

F461, F641, F926.

Hasselt:

H150, H152, H153, H178, H186, H187, H188, H189, H190.

Overige gegevens:

Detailkaart uit 1832:

Langstraat.

Opmerking:

Hasselt 530 (oude huisnummering).

Geschiedenis perceel:

Van

Tot

Eigenaar

Opmerking

?

?

Gijsbert Gerit Beijkens

Opm.

?

10-4-1631

Cornelis Gijsbert Gerit Beijkens

Opm.

10-4-1631

30-9-1673

Goijaert Jan Goijart

Op 10 april 1631 verkopen de kinderen van Cornelis Gijsbert Gerits (Beijkens) dit huis enz. aan Goijaert Jan Goijart. Zie akte R-1631-14-7999-91v.

30-9-1673

16-4-1676

Peter Goijaert Jan Goijaert Heerdens en Adriaen Willems Janssen

Op 30 september 1673 wordt er een erfdeling gemaakt van de erfgoederen van Goijaert Jan Goijaert Heerdens en Anna Peter Nesten. Dit huis wordt toebedeeld aan Peter Goijaert Jan Goijaert Heerdens en Adriaen Willems Janssen. Zie akte R-1673-14-8017-153v.

16-4-1676

28-8-1704

Adriaen Willems Janssen de Roij

Op 16 april 1676 verkoopt Peeter Goijaert Jan Heerden zijn helft aan Adriaen Willem Janssen de Roij. Zie akte R-1676-14-8019-135v.

28-8-1704

4-2-1719

Jan Adriaen de Roij

Op 28 augustue 1704 wordt er erfdeling gemaakt van de erfgoederen van Adriaen Willems de Roij en Maria Goijaert Jan Heerden. Dit huis wordt toebedeeld aan Jan Adraen de Roij. Zie akte R-1704-14-8079-83r.

4-2-1719

6-12-1763

Adriaen Jan de Roij

Op 4 februari 1719 wordt er erfdeling gemaakt van de erfgoederen van Jan Adriaen Willems de Roij, en Piternel Hendrick de Beer. Dit huis wordt toebedeeld aan Adriaen Jan de Roij. Zie akte R-1719-14-8085-174r.

6-12-1763

10-2-1776

Adriaen de Roij

Op 6 december 1763 maakt Pitronella Jan Jans de Jongh weduwe en testamentair boedelhoudster wijlen Adriaan Jan de Roij een testament waarbij dit huis wordt toebedeeld aan Adriaan de Roij. Zie akte R-1763-115-91-181.

10-2-1776

10-2-1800

Jan Jan Maas

Op 10 februari 1776 wordt er een erfdeling gemaakt van de erfgoederen van Adriaan Adriaan de Rooij die kinderloos gestorven is. Dit huis wordt toebedeeld aan Jan Jan Maas. Zie akte R-1776-14-8115-106r.

10-2-1800

31-12-1814

Cornelis Jan Maas

Op 10 februari 1800 wordt er een erfdeling gemaakt van de erfgoederen van Jan Jan Maas en Pitronella Adriaan de Rooij. Dit huis wordt toebedeeld aan Jan Baptist Maas. Zie akte R-1800-115-149-59.

31-12-1814

8-4-1820

Adriana Maria Maas

Op 31 december 1814 overlijdt Cornelis Jan Maas, ongehuwd (Hasselt 530). De ander erfgenaam van Jan Jan Maas en Pitronelle Adriaan de Rooij, Jan Baptist Maas is al op 4-2-1804 overleden (ook ongehuwd) zodat alle goederen van Jan Jan Maas in het bezit komen van Adriana Maria Maas.

8-4-1820

?

Peter Baaijens

Op 26 maart 1819 overlijdt Adriana Maria (Anna Maria) Maas ook ongehuwd (Hasselt 530). Op 8 april 1820 verkopen de erven Adriana Maria Maas dit perceel aan Peter Baaijens. Zie akte R-1820-115-226-83.

8-03-1830

?

De erfgenamen van Peter Baaijens

Op 8 maart 1830 overlijdt Peter Baijens, echtgenoot van Maria Catharina Vermeer, in dit huis.

?

1832

Peter Baaijens

Uit OAT.

 

?

 

 Zoeken in website: De Hasselt voor 1832