Menu

OAT Hasselt (in Tilburg)

Sectie H kadastraal nummer 133

Gegevens uit de OAT van 1832:

Sectie:

H (Hasselt in Tilburg)

Plaatselijke benaming:

De Kraaivensche Akkers

Kadastraal nummer:

133

Eigenaar:

Adriaan Johannes de Beer

Beroep:

Landbouwer

Woonplaats:

Hasselt

Soort van eigendom:

Huis, Schuur en Erf

Grootte:

0 B 10 R 60 E

Uit OAT:

OAT Hasselt.

Van dezelfde eigenaar:

Blaak:

E183.

Haansche Hoeven:

F219, F848, F850.

Hasselt:

H8, H114, H123, H127, H133, H134, H135, H142, H149, H165, H268, H816, H817, H821.

Overige gegevens:

Detailkaart uit 1832:

Langstraat.

Opmerking:

Hasselt 537 (oude huisnummering).

Geschiedenis perceel:

Van

Tot

Eigenaar

Opmerking

?

1617

Cornelis Janssoon de Beir

opm

1617

5-8-1658

Cornelis Cornelis Janssoon de Beir

Voordat er op 1617 een erfdeling gemaakt wordt, wordt het huis door de erfgenamen van Cornelis Jansson de Beir en Anna Crillarts verkocht aan Cornelis zoon van Cornelis Janssoon de Beir.  Zie akte R-1617-14-7995-73r.

5-8-1658

7-10-1662

Erven Cornelis Cornelis Janssoon de Beir

Op 18 februari 1658 overlijdt Cornelis Cornelis de Beir. Er wordt een erfdeling gemaakt tussen de weduwe van Cornelis (Heijlwich Jochem Adriaen Daniels) en de zeven kinderen. Zie akte R-1658-14-8011-63r. Het huis en verschillende akkers (de Truijenacker, de Driesacker, de Swaluwe en de Bocht) worden in tweeen gedeeld. De moeder de helft, elk kind een zevende deel van de helft.

7-10-1662

11-3-1687

Joachem, Cornelis de jonge en Anna Cornelis de Beir

Op 12 september 1662 overlijdt Heijlwich Jochem Adriaen Daniels, de weduwe van Cornelis Cornelis de Beir en wordt haar deel van de erfenis in twee delen verdeeld over de zeven kinderen, zie akte R-1662-14-8012-196v. In verschillende andere akten en testamenten worden de verschillende delen overgedragen aan Cornelis de jonge.

11-3-1687

5-5-1770

Jan Willem de Beir

Op 11 maart 1687 koopt Jan Willem de Beir het huis (als momboir) van de onmondige kinderen van Cornelis Cornelis de Beir en Adriaentje Cornelis Rijnen. Zie akte R-1687-14-8026-180v. Jan Willem (de koper is waarschijnlijk de neef van de verkoper) heeft waarschijnlijk maar een zoon (Willem), er is geen erfdeling te vinden. Willem trouwt op 23-11-1722 met Adriaantje Cornelis Smittens. Uit dit huwelijk worden 3 kinderen geboren. Willem sterft op jonge leeftijd. Na het overlijden van Willem hertrouwt Adriaantje op 10-9-1731 met Peter Jan op de Heij. Er wordt een afdeling gemaakt met haar drie kinderen, zie akte R-1731-14-8095-78v en later een testament, zie akte R-1756-115-88-6.

5-5-1770

31-12-1817

Johannes Willem de Beer

Op 5 mei 1770 wordt er een erfdeling gemaakt waarbij dit huis wordt toegewezen aan Johanes Willem de Beer. Zie akte R-1770-14-8113-55r.

23-01-1814

?

De erfgenamen Johannes Willem de Beer

Op 23 januari 1814 overlijdt Johanna Maria van der Put, weduwe van Johannes de Beer, in dit huis. Zie RA Tilburg Overlijdensregister 1814 akte no. 22.

31-12-1817

?

Adriaan Jan de Beer

Op oudjaarsdag van het jaar 1817 wordt er een erfdeling gemaakt van de goederen van Johannes Willem de Beer en Johanna Maria van de Put, dit perceel wordt toebedeeld aan Adriaan Jan de Beer. Zie akte R-1817-115-223-180.

?

1832

Adriaan Johannes de Beer

Uit OAT.

Maart 1860

?

Jacobus van Groenendaal en Maria de Beer

Zie akte M-1860-73-181.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832