Menu

Documenten

Document R-1808-14-8221-120

Johannes Vermee, Maria Vermee, Peter Vermee, Johanna Theresia Vermee, te zaamen kinderen van wijlen Jan Vermee alle wonende alhier, cedunt aan Cornelis Jan Vermee hunnen broeder vier vijfde parten in een huis en hof groot een half lopen gelegen alhier aan't Kraijven no. 86, oost de straat, west Jacobus Jan Vromans, zuijd denzelve, en noord Francis van Iersel, waar van de koper het vijfde part is competerende. Doende van ouds in verponding ... los en vrij uitgenomen wegen, stegen etc. ende hebben etc. gelovende etc. en allen verholen commer etc. pro ut in forma, zijnde ... der verponding over den jaare 1800 seven volgens op heden .. quitantie voldaan.
Het geene voors. staat etc. Tilborg den dertienden junij 1800 en agt,

Kooppenn: 240-.-. voldaan.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832