Menu

Documenten

Document R-1771-14-8201-116

Norbartus, Adriaan en Cornelia Jan Vermee cum tutore, cedunt aan Jan Jan Vermee, drie vierde parten gemeen en onbedeelt in een huijs met den hoff daar aan groot drie en dertig roeden, waarvan den cooper het resteerende een vierde part is competeerende, gestaan en gelegen alhier onder Tilborg ter plaatse de Hasselt aldaar aan 't Craaijven oost de straat, zuijd en west Jan Jacobus Vromans, en noort Christoffel Jan de Beer, los en vrij, uijtgenomen wegen etc. ende hebben etc. gelovende etc, en allen verholen commer etc., pro ut in forma. Actum de seventienden april 1700 een en seventigh

Cooppenn: 135 guldens, voldaan.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832