Menu

Documenten

Document R-1744-14-8193-128v

Peter, Cornelis en Maria cumtutore broeders en susters, meerderjarige kinderen wijlen Jan Heerdens, daer moeder van was Helena Peeter Simons, Cornelis Beris als in houwelijck hebbende Geertruijd Jan Heerdens, Jan Willem Heerdens beedigde momboir en Norbert Jan Heerdens als vader en voogt over sijn een onmondig kint verweckt bij wijlen Johanna Jan Donders, de momboirs met consent ende authorisatie van heeren wethouderen deser Heerlijckheijt Tilborg en Goirle in dato 15 junij 1744 op heden vertoont, cedunt aan Peter Peter Corsten, een halff huijs aan den oostenkant bestaande in keucken, kamer, opkamer en kelder met de aangelegen erve groot een loopensaat ofte etc. met het gebruijck en onderhout van de put staande op de erve van Jan Martinus Leijten, voor een vierde part, gestaan ende gelegen onder deese Heerlijckheijt van Tilborg aan de groote Hasselt aldaar oost de straat, zuijt en noort Maria van Amelsvoort en west de kinderen Cristiaan Coijen, los en vrij uijtgenomen wegen etc. ende hebben etc. gelovende etc. en allen verholen commer etc. pro ut in forma, actum den eenendertigsten julij seventien hondert vier en veertig.

Cooppenn: en slagen 121 gulden voldaan.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832